Jobba hos oss

Lediga anställningar hos TÖI

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Studenter som använder teckenspråk

Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2

Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.

Studenter som använder teckenspråk

Ledigt jobb: Adjunkt i teckenspråkstolkning. Sök senast 8/3

Vi söker en adjunkt i teckenspråkstolkning till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning vid andra kurser inom programmet, exempelvis inom yrkesetik, praktik och dubbelbemanning med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är pedagogisk samordning samt termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

Studenter som använder teckenspråk

Lediga jobb: Två adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen. Sök senast 15/3

I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt, framförallt inom områdena anteckningsteknik, konsekutivtolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning kan bli aktuell. Kursansvar kan också komma att ingå. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som konferenstolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

facebook