Södra huset Foto: Staffan Westerlund
Foto: Staffan Westerlund

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat administrativt arbete med kontakt och stöd för studenter och lärare, planering av antagningsprov, planering för en utökad utbildning till tolk i offentlig sektor, uppföljning av kursbudget, ansökning och redovisning av EU-medel, uppföljning av studentprogression, uppdatering av kursdokumentation osv.

Du kommer också att arbeta mycket med vår kursplattform och med våra sociala medier, både med underhåll och förnyelse. Som administratör har du daglig kontakt med lärare och studenter. Tolkutbildningarna ifråga omfattar dels Tolkning i offentlig sektor med bland annat språken arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska, och dels Konferenstolkutbildningen med bland annat språken engelska, tyska och franska. Periodvis förekommer hög arbetsbelastning.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Utbildningskoordinator för tolkutbildningarna

Ref.nr SU FV-1650-18
Sista ansökningsdag: 2018-05-28