Studenter som använder teckenspråk
Studenter på teckenspråksutbildning. Foto: Eva Dalin

Ref.nr: SU FV-0537-18

Sista ansökningsdag: 2018-02-20

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb:
Utbildningskoordinator för kandidatprogram i teckenspråk och tolkning