Undervisning inom översättning kan även komma att ingå. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete liksom att aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag ingå.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning

Ref.nr SU FV-2084-20
Sista ansökningsdag: 2020-08-04

_____________________

Vi utlyser även en tjänst med likartat namn och referensnummer:
Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, särskilt konferenstolkning