Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Arbetet sker i nära kontakt med studierektorerna vid Tolk- och översättarinstitutet, andra studievägledare samt utbildningsadministratörer i den utbildningsadministrativa gruppen. Du kommer även ha kontakt med universitetets centrala studievägledning och Studentavdelningen.

Arbetet kommer att vara ämnesspecifik studievägledning och information kring kursutbudet i tolkning och översättning. En stor del av arbetet gäller antagningsarbete och beslut om tillgodoräknanden och behörigheter. Du kommer också att sköta kurskatalog och uppföljning av studieresultat. I anställningen finns stort utrymme för egna initiativ kring hur kontakten med sökande och studenter kan läggas upp. Därutöver tillkommer vissa andra specificerade administrativa uppgifter.

Ref.nr: SU FV-0400-18

Sista ansökningsdag: 2018-02-20

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb:
Studievägledare inom översättningsvetenskap