Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos
Foto: Andrey Popov, MostPhotos

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom ämnet enligt inlämnad plan. Avsikten är att en forskare som nyligen disputerat ska få tillfälle att under två år fortsätta sin forskningsverksamhet. Det kan exempelvis gälla något av följande: författa artiklar för internationella tidskrifter vilka sammanfattar och vidareutvecklar resultaten från avhandlingen; genomföra en pilotstudie inför nya forskningsuppgifter; utarbeta en ansökan om ett flerårigt forskningsprojekt.

Postdoktorn förväntas vara aktiv i institutionens seminarieverksamhet, samt initiera och upprätthålla forskningsnätverk inom sitt fält. Undervisning eller handledning ingår i anställningen och uppgår till högst 20 %.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Postdoktor i översättningsvetenskap

Ref.nr SU FV-3190-18
Sista ansökningsdag: 2018-10-22