Den översättningsvetenskapliga grenen tolkning omfattar främst områdena konferenstolkning, tolkning i offentlig sektor och teckenspråkstolkning (inklusive dövblindtolkning), men även andra områden inom tolkning såsom syntolkning och skrivtolkning.

Tjänsten är förlagd till TÖI i Stockholm. Utlysningen är öppen för alla former av tolkning och alla språkkombinationer, men projekt som behandlar tolkning där ett av språken är svenska, norska, danska och/eller svenskt teckenspråk prioriteras, liksom projekt som anknyter till existerande forskning på TÖI.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Doktorand i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning (2)

Ref.nr SU FV-1065-20
Sista ansökningsdag: 2020-04-15