Studenter som använder teckenspråk
Studenter som lär sig teckenspråk. Foto: Eva Dali

Ref.nr SU FV-0664-18

Sista ansökningsdag: 2018-03-26

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb:
Adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen (2)