Öppettider

Institutionen är stängd på Kristi himmelsfärdsdag 30/5. Blå himme, vita molm, vit strålande sol.

Trevlig Kristi himmelsfärdsdag!

Torsdag 13 maj är institutionen stängd p.g.a. helgdag. Det innebär att studentexpeditionerna och studievägledarnas telefontider är inställda. Deras besökstider fortsätter att vara inställda liksom att institutionen är låst på grund av situationen med coronapandemin.

Klocka med himmel och träd i bakgrunden. Clock with sky and trees in the background.

Öppettider

Institutionen är tills vidare låst alla veckans dagar på samtliga plan (D3–D6). Detta utifrån de nya restriktionerna under den rådande pandemin. Våra studentexpeditioner och studievägledare kan du eventuellt boka en tid med.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook