Anmäl dig

Anmäl dig senast 1 juli till Mats Larsson: mats.larsson@su.se

Följande delkurser är aktuella

Översättning I

  • Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (5 hp)
  • Översättningens och tolkningens villkor (10 hp)
  • Yrkesteknik (5 hp)

Översättning II

  • Översättningsteori I (7,5 hp)
  • Textanalys (7,5 hp)
  • Yrkeskunskap (5 hp)