Elin Svahn. Foto: privat
Elin Svahn. Foto: privat

Elin Svahn deltar även i ett panelsamtal med Roland Paulsen, docent i sociologi, författare och DN-skribent, där de diskuterar översättarnas roll och yrkesliv, nu och i framtiden

SFÖ:s årliga konferens för översättare, språkföretag och andra intresserade – årets höjdpunkt i översättningsbranschen! Denna gång i digitalt format.

Mer information på: Digital SFÖ-konferens 2021