Seminarier

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Seminarier

Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.
Högre seminariet

Högre seminarier och kollokvier vid hela Institutionen för svenska och flerspråkighet (Sveflers webb).

Interaktionsseminariet är ett ämnesöverskridande seminarium som vi ordnar tillsammans med Nordiska språk inom vår huvudinstitution Svenska och flerspråkighet (Svefler). Det är till för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.
Högre seminarier och kollokvier (Sveflers webb)

Tolkseminariet riktar sig till framför allt studenter i tolkning och översättning på alla nivåer på Tolk- och översättarinstitutet. Vi välkomnar även tolk- och forskarkollegor verksamma inom universitetsvärlden eller i samhället.

Förutom att bidra till allmänbildning och breddning av kunskaper är ett av våra syften är att skola in studenterna i en positiv och konstruktiv seminariekultur.
Tolkseminariet

 

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook