Under den andra halvan av seminariet finns det möjlighet att ställa frågor till uppsatsskribenterna. Varmt välkomna!

Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67731930050