Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69407439386

Under seminariet kommer ni att få höra om två olika uppsatsämnen inom ramen för forskning om tolkning (Interpeting Studies) som har genomförts med olika datainsamlings- och analysmetoder. Uppsatsförfattarna delar med sig av sina erfarenheter från det långa och ofta snirkliga arbetet med att designa, genomföra och färdigställa sina kandidatuppsatser.