Ulf Norberg. Foto: Zi Segersand
Ulf Norberg. Foto: Zi Segersand
  1. Det första projektet leds av Jens Edlund vid KTH och heter ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning. Det syftar till att utveckla talteknologi för återtalare (eng. respeakers).
  2. Det andra projektet rör framtagandet av en handbok/inspirationsbok att användas vid i första hand olika kurser i skrivtolkning. Redaktörer för boken är Maria Laurin, Ulf Norberg och Ursula Stachl-Peier.