Aleksandra Adler. Foto privat.
Aleksandra Adler. Foto privat.

Jag kommer att presentera mitt pågående avhandlingsprojekt som undersöker disfluenser och andra paraspråkliga fenomen som potentiellt strategiska resurser i tolkning av dialoger. Avhandlingsarbetet handlar bland annat om hur dialogtolkar hanterar ökad kognitiv belastning genom användning av disfluenser. Jag försöker problematisera begreppet disfluens och diskuterar om det kan användas på samma sätt som begreppen tolkningsstrategier, koordineringsverktyg eller problemlösningsstrategier.