Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling
Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

Abstract

Språkkunskaper hos dialogtolkar, alltså de tolkar som ofta arbetar i offentlig sektor, är ett obeforskat område. För konferenstolkar finns fastställda definitioner för nödvändiga språkkunskaper. Men för tolkar i offentlig sektor finns ingen allmänt vedertagen beskrivning av nödvändiga nivåer på språkkunskaper.

Inom projektet Den osynliga processen – kognition och arbetsminne i dialogtolkning (VR 2016-01118) undersöker vi språkkunskaper hos deltagarna.

Seminariet kommer att visa resultat från två av studierna i projektet. Vid analys av videoinspelningar och ögonrörelser visar det sig att tolkarna använde delvis andra strategier när de tolkade till de språk de angivit som sitt starkare, respektive sitt svagare språk.

Ett metodologiskt problem visade sig dock vara just hur man definierar en tolks starkare och svagare arbetsspråk. Jag kommer att diskutera hur vi testade språknivåer i projektet och också hur detta testas i andra situationer i dialogtolkning.