Vi kommer att få höra om tolkutbildningens upplägg, inriktning och mål. I anslutning till presentationen kommer vi att diskutera olika tolkutbildningars förutsättningar, gemensamma nämnare och typer av utmaningar. Vad kan vi lära av varandra?

Föranmälan krävs

Om du vill delta i seminariet behöver du anmäla dig senast 10 december till helena.bani-shoraka@su.se.