Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin
Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Praktikperioder är en viktig länk mellan utbildningen och arbetslivet. Praktikperioder kan se väldigt olika ut beroende på när på utbildningen de förekommer och vad syftet med dem är. Oavsett praktikperiodens placering, utformning och syfte under utbildningen är praktikhandledarens roll central.

Under vårterminen 2021 har vi sjösatt en handledarutbildning om 5 högskolepoäng riktad till yrkesverksamma teckenspråkstolkar. Under seminariet berättar vi om upplägg, innehåll och uppgifter på kursen. Vi delar med oss av erfarenheter och lärdomar. Vi menar att kursen

  • fyller en viktig funktion i att lyfta fram praktikperioder under utbildningen
  • kan fungera som fortbildning för yrkesverksamma tolkar
  • kan fungera som förebild för praktikkurser på andra tolkutbildningar.
Malin Tesfazion. Foto: Pia Nordin
Malin Tesfazion. Foto: Pia Nordin

Handledarutbildning för teckenspråkstolkar, 5 hp