Interaktionsseminariet

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Interaktionsseminariet

Ämnesöverskridande seminarium för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.

Arkiv Interaktionsseminariet ht 2007–ht 2017 (300 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (892 Kb)

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Interaktionsseminariet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Fredag
Lokal: D 600 (oftast)
su.se/svefler/interaktionssem

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Gunlög Sundberg

Karolina Wirdenäs. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Karolina Wirdenäs

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook