Yvonne Lindqvist
Yvonne Lindqvist

Abstract

I min professorsföreläsning kommer jag att resonera kring resultaten från tre översättningssociologiska studier som jag genomfört under de senaste åren. Det gäller översättandets sociologi, översättarnas sociologi och översättningarnas sociologi.

  • I undersökningen av översättandes sociologi visar jag på 3 olika nyanser av adekvans i översatta texter.
  • I undersökningen om översättarnas sociologi diskuterar jag en modell för hur översättare konsekreras på det skönlitterära översättningsfältet
  • I undersökningen om översättningarnas sociologi undersöks begreppen bibliomigration och dubbel konsekration.

Föredraget avslutas med en titt in i framtiden i form av en mycket kort presentation av TÖI:s nya institutsövergripande forskningsprojekt Flerspråkighet i svenska måltexter.