Valérie Alfvén. Foto: Pia Nordin
Valérie Alfvén. Foto: Pia Nordin

Jag kommer att presentera mitt nu pågående forskningsprojekt som fokuserar på att undersöka vilket inflytande svensk barn- och ungdomslitteratur har i England och USA och hur den förmedlas. Min hypotes är att svensk barn- och ungdomslitteratur är en exportvara som kan påverka inriktningen på barn- och ungdomslitteratur i andra länder beroende på dess plats i det litterära systemet – särskilt när det gäller översättningar av tabubelagda eller känsliga ämnen.

I tidigare forskning, mitt avhandlingsarbete, visade jag att översättningen och exporten av svenska ungdomsromaner där våldet är centralt var avgörande för utvecklingen av samma tema i den franska ungdomslitteraturen i början av 2000-talet. Finns samma tendenser i engelskspråkiga länder? Jag har valt att fokusera på de engelska och amerikanska barn- och ungdomslitterära fälten. I dessa dominerar den engelskspråkiga litteraturen och översättningar från andra språk har generellt svårt att ta en plats.