Ulf Norberg. Foto: Zi Segersand
Ulf Norberg. Foto: Zi Segersand

Webbinarium i Zoom

Kontakta cecilia.alvstad@su.se för länk.

Om Zoom

Abstract

Skrivtolkning har vuxit i omfattning de senaste åren, men är ändå ganska okänt, till och med för tolkar. Det finns inte heller mycket forskning om skrivtolkning, och det saknas också läromateriel. I en kommande, mindre handbok vill vi ta ett steg mot att förändra detta. I den ges presentationer och diskussioner av ett flertal aspekter av skrivtolkning, bl.a. tolketik vid skrivtolkning, distanstolkning, svensk skrivtolknings historia, monologtolkning, tolkning av samtalssituationer, arbetsprocesser, utrustning och aktuella utvecklingstendenser. Mer teoretiska diskussioner om tal och skrift i samband med skrivtolkning finns också med. Av de 13 mestadels korta kapitlen är de flesta färdiga.

På seminariet kommer handboken att presenteras, och särskilt fokus kommer att riktas på det sista, ännu inte färdigskrivna, kapitlet, om aktuella tendenser i svensk skrivtolkning. Här hoppas jag på en givande diskussion, gärna med paralleller till annan tolkning (teckenspråkstolkning, konferenstolkning, tolkning inom offentlig sektor).

Redaktörer är Ulf Norberg, docent i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet, Ursula Stachl-Peier, docent i översättningsvetenskap vid Graz universitet, Österrike, Maria Laurin, skriv- och TSS-tolk samt ansvarig för skrivtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola, Jenny Therén, skriv- och TTS-tolk samt teckenspråks- och dövblindtolk, Region Västra Götaland, samt Victoria Öjefors Quinn, skrivtolk, Region Gotland.