Raphael Sannholm. Foto: Pia Nordin
Raphael Sannholm. Foto: Pia Nordin
 

Abstract

På seminariet kommer jag att redogöra övergripande för mitt avhandlingsarbete. Huvudsakligen kommer seminariet dock att ägnas åt min pågående analys av hur översättare interagerar med sin sociala och materiella omgivning i sitt arbete. I anslutning till detta kommer jag att diskutera hur begreppen scaffolding (Clark 1997), distributed memory (Hutchins 1995) och imagination (Wenger 1998) kan användas för att förstå handlingar och utsagor i det empiriska materialet från ett socio-kognitivt perspektiv (jfr t.ex. Risku & Windhager 2013).

 

Referenser

Clark, Andy. 1997. Being there: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge: MIT Press.

Hutchins, Edwin. 1995. Cognition in the wild. Cambridge & London: MIT Press.

Risku, Hanna, and Florian Windhager. 2013. “Extended Translation. A Socio-cognitive

Research Agenda”. In Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research, ed. by Maureen Ehrensberger-Dow, Susanne Göpferich, and Sharon O'Brien, 35–47. Amsterdam: John Benjamins.

Wenger, Etienne. 1998. Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: University Press.