Ulf Norberg och Jan Pedersen. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński
Ulf Norberg och Jan Pedersen. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

Skrivtolkning innebär tolkning från tal till text för framför allt vuxendöva med inga eller begränsade kunskaper i teckenspråk. En skrivtolk skriver ner vad som sägs och brukaren kan se det på en skärm. I Sverige använder skrivtolkar för nedskrivningen antingen ett vanligt s.k. qwerty-tangentbord eller en velotype/veyboard. Utomlands används även s.k. respeaking, där tolken istället talar in vad som just sagts, och en mjukvara omvandlar sedan detta till text som brukaren kan se på en skärm. På seminariet kommer vi att berätta om ett utvecklingsprojekt för att stärka förutsättningarna för att kunna implementera respeaking, eller återtal som den svenska termen lyder, även i Sverige. Det skulle på sikt kunna bli ett relevant komplement till ”vanlig” skrivtolkning.

Projektet har fått initiala medel från Post- och Telestyrelsen (PTS), med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr från steg 2 i deras innovationstävling med temat ”Konverserande gränssnitt för alla”. Projektet har ännu namnet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”, då syftet alltså är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning. Förutom TÖI:s två projektdeltagare, Ulf Norberg och Jan Pedersen, ingår som projektledare Jens Edlund, KTH, samt Tord Rådahl, Sektionen för utbildningstolkning (initiativtagare till projektet), och Thomas Westin, Data- och systemvetenskap, SU.