Webbinarium i Zoom

Kontakta cecilia.alvstad@su.se för länk.

Om Zoom

Abstract

Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande (Morfem, 2020), redigerad av Elin Svahn och Lova Meister, är en metodologiskt orienterad antologi som i första hand riktar sig till översättarstudenter. Den består av en introduktion till metodologi i översättningsvetenskap, fem översättningsvetenskapliga studier, instuderingsfrågor och lästips samt en bibliografi över översättningsrelaterade avhandlingar i Sverige.

På seminariet presenterar skribenterna sina kapitel: Lisa Mendoza Åsberg berättar om översättningsuniversalier hos en Nobelpristagare, Marcus Axelsson om inflödet av amerikanska flickböcker i Norge och Sverige under efterkrigstiden, Malin Podlevskikh Carlström om utgivning och reception av rysk skönlitteratur på svenska efter Sovjetunionens fall, Elin Svahn om nyblivna översättarstudenters tankar om översättning och Richard Pleijel om processen bakom Bibel 2000. Avslutningsvis berättar redaktör Elin Svahn om syftet och tankarna bakom bokprojektet.

  • Elin Svahn är universitetslektor vid TÖI.
  • Lova Meister är doktorand i översättningsvetenskap vid TÖI.
  • Lisa Mendoza Åsberg är doktorand i slaviska språk vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
  • Marcus Axelsson är førsteamanuensis vid Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold, Norge.
  • Malin Podlevskikh Carlström är postdoktor vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.
  • Richard Pleijel, timlärare vid TÖI.

Samtliga är medlemmar i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ).