Information kommer.

  • Elin Svahn är universitetslektor vid TÖI.
  • Lova Meister är doktorand i översättningsvetenskap vid TÖI.
  • Lisa Mendoza Åsberg är doktorand i slaviska språk vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
  • Marcus Axelsson är førsteamanuensis vid Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold, Norge.
  • Malin Podlevskikh Carlström är postdoktor vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.
  • Richard Pleijel, timlärare vid TÖI.

Samtliga är medlemmar i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ).