Omslag Sveriges språkflora. Mörkgrön bakgrund, olika språkliga tecken i starka färger
Sveriges språkflora

Hur skapar man gynnsamma villkor för översättning och hur kan man kvalitetssäkra översättningar i språk som man själv saknar kunskap i? På detta seminarium presenterar vi en ny bok – Sveriges språkflora – som framför allt riktar sig till institutioner som beställer översättningar av svensk samhällsinformation till olika språk, men även till en språkintresserad allmänhet. I boken presenteras också basfakta om de ca 45 vanligaste tolknings- och översättningsspråken i Sverige.

Vi, författarna till boken, har i ett projekt på uppdrag av Skolverket arbetat med konstruktion och översättning av en specifik typ av institutionella texter, nämligen ett kartläggnings-material för bedömning av nyanlända grundskoleelevers litteracitet samt deras kunskaper i matematik.

I detta projekt har vi, i samarbete med konstruktörerna av kartläggningsmaterialet, utvecklat arbetssätt för att granska och kvalitetssäkra översättningar från svenska till sammanlagt 35 vanliga och ovanliga språk, från arabiska till finska och vietnamesiska. På seminariet beskriver och diskuterar vi detta arbetssätt.

Chrystal, Malmgård, Azbel Schmidt. Foto: Privat, Maria Sjödin, Eva Dalin
Chrystal, Malmgård, Azbel Schmidt. Foto: Privat, Maria Sjödin, Eva Dalin

Idén till handboken fick vi när vi upptäckte att vår uppdragsgivare saknade vissa kunskaper om vad översättning kan innebära. På seminariet ger vi exempel på utmaningar vi ställdes inför i projektet, som resulterat i konkreta råd i boken.