Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius
Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Redan Virginia Woolf efterlyste skildringar av kvinnlig vänskap: ”And I tried to remember any case in the course of my reading where two women are represented as friends … But almost without exception they are shown in their relation to men.” Woolf (1929). Även Lundgren (1995) menar att kvinnlig vänskap är underrepresenterad i skönlitteraturen. Det senaste decenniet har dock flera skildringar av kvinnlig vänskap dykt upp i både internationell litteratur och film, som Elena Ferrantes svit om väninnorna i Neapel eller Martin Provosts film Violette, och nytt ljus har på så sätt kastats över temat.

En klassisk vänskap är den mellan Anne och Diana, vilken skildras i Anne of Green Gables av den kanadensiska författaren Lucy Maud Montgomery (1908). Min undersökning syftar till att beskriva hur Anne och Diana och relationen mellan dem skildras. Materialet består av det engelska originalet, samt sex olika översättningar till svenska mellan 1909 och 1991.

Min teoretiska utgångspunkt är ett kognitivt lingvistiskt perspektiv (Culpeper 2009) och min metod är en stilistisk analys som tar fasta på karaktärisering av personer, samt hur denna samspelar med kontexten (som miljö, situation och händelser).

I mina resultat hoppas jag visa hur olika översättningar skiljer sig åt och hur detta påverkar skildringen av vänskapen. Att studera och uppvärdera kvinnlig vänskap blir också ett bidrag till den numera rika feministiska forskning om Anne på Grönkulla, vilken fick sin startpunkt i Gabriella Åhmanssons doktorsavhandling A life and its mirrors (1991).

Referenser

Brône, Geert, 2009, Cognitive Poetics [Elektronisk resurs]: Goals, Gains and Gaps. 1. Aufl. 

Ferrante, Elena, 2016, Min fantastiska väninna: barndom och tonår; övers. från italienskan: Johanna Hedenberg.

Lundgren, Britta, 1995, Den ofullkomliga vänskapen: en etnologisk studie av nutida vardagsrelationer

Violette [Videoupptagning] / Martin Provost. – 2015.

Woolf, Virginia, 1929, A room of one's own / Virginia Woolf. 2. impr.

Åhmansson, Gabriella, 1991, A life and its mirrors: a feminist reading of L. M. Montgomery's fiction. Vol. 1, An introduction to Lucy Maud Montgomery: Anne Shirley.