Aleksandra Adler
Aleksandra Adler

Abstract

Vid seminariet presenterar jag mitt påbörjade avhandlingsprojekt Multitasking or interruption management? Cognitive impact of disfluency in community interpreting, som undersöker disfluenser i dialogtolkning. Tolkat tal, liksom spontant tal, präglas av olika slags avbrott, reparationer, pauser och tvekljud. Dessa kan avslöja mycket om kognitiva processer som ligger bakom talproduktion och tolkning (Goldman-Eisler 1968). I min avhandling försöker jag problematisera begreppet disfluens och diskuterar om det kan användas på samma sätt som begreppen tolkningsstrategier (Napier 2016), koordineringsverktyg (Maclay & Osgood 1959) eller problemlösningsstrategier (Clark 1994).

Referenser

Clark, H.H. (1994). Managing problems in speaking. Speech Communication, 15, 243–250.

Goldman-Eisler, F.G. (1968). Psycholinguistics: experiments in spontaneous speech. London:
Academic Press.

Maclay H. & Osgood C.E. (1959) Hesitation Phenomena in Spontaneous English
Speech, WORD, 15:1, 19–44.

Napier, J. (2016). Linguistic coping strategies in sign language interpreting. (2nd edition)
Washington, DC: Gallaudet University Press.
……………………………………………………………………………………