Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/61769595082

Om Zoom

Abstract

Vi kommer under seminariet att presentera två studier från vårt pågående projekt om asylberättelser, som handlar om språkets och kommunikationens roll i asylprocessen. Båda studierna fokuserar på det utredande samtal som Migrationsverket har med asylsökande för att kunna fatta beslut i asylärenden. 

I den första studien undersöker vi hur samtalsdeltagarna går tillväga för att uppnå en gemensam förståelse så att samtalet kan fortlöpa, så kallad common ground (Clark 1996). Närmare bestämt undersöker vi hur deltagarna genom kontextualiseringsarbete (t.ex. Maryns 2006) tillgängliggör olika diskurser och kunskaper för varandra, å ena sidan den institutionella diskursen, som handläggaren är expert på, å andra sidan kunskaper grundade i levd erfarenhet. Vi visar med hjälp av autentiska exempel hur kontexualiseringsarbete i asylintervjuer görs och hur detta bidrar till att positionera samtalsdeltagarna.

I den andra studien undersöker vi ett enda samtalsutdrag, ett replikskifte på cirka 3,5 minuter, med fokus på utmaningar som är kopplade till det faktum att asylintervjuer förs på två språk, där en handläggare och den asylsökande talar via en tolk, alltså en situation med ett specifikt turtagningsmönster. Turtagningen påverkas även av att deltagarna behöver förhålla sig till protokollet som handläggaren sammanställer och som blir ett slags part i samtalet. En genomgång på mikro-nivå görs med samtalsanalytisk ansats (t.ex. Norrby 2014) och genom att utgå från tolkning som samspel (Wadensjö 1992; 2018). Analysen avslöjar hur en viss formulering, som tillskrivits den asylsökande, och som han och hans offentliga biträde i efterhand protesterar emot, har hamnat i protokollet. Studien blottlägger en rad utmaningar, som i ljuset av ett mer omfattande material, ter sig karaktäristiska för samspelet i tolkmedierade asylintervjuer.

Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg, Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig
Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg, Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig