Foto:
Foto: Brigitte Harms. Övre raden, f.v.: Jan Pedersen, Cecilia Wadensjö, Alexander Strukelj, Nils Holmberg, Björn Westling. Mittenraden: Jana Holsanova, Fredrik Larsson, Maria Salmson, Amica Sundström, Niklas Karlsson. Nedre raden: Rakel Eriksson, Angela Sandberg,  Viviann Emanuelsson, Lotta Lagerman, Mats  Andrén. Detaljer, se Deltagare, nederst på sidan.

 

Program

Under förmiddagen testade deltagarna de synskadades villkor, genom att gruppvis diskutera och analysera sekvenser av en inspelad, syntolkad film, utan att se filmen. Diskussionen dokumenterades.

Under eftermiddagen presenterades fem föredrag:

  1. Alexander Strukelj & Jana Holsanova, Lunds universitet: Vad tycker syntolkar och brukare är viktigt i syntolkning? Redovisning av enkätresultat.
  2. Fredrik Larsson, Punktskriftsnämnden: Sammanställning av riktlinjer för syntolkning.
  3. Jan Pedersen, TÖI: Medieöversättning, syntolkning och tillgänglighet.
  4. Lotta Lagerman, Fellingsbro fhs: Om syntolkutbildningens pågående verksamhet.
  5. Niklas Karlsson, US, SRF: Molntjänster för syntolkning.

Workshopen kommer så småningom att resultera i en rapport.

 

Tidigare workshoppar

  • Den första workshopen ägde rum på TÖI, Stockholms universitet, 2011
  • den andra på Lunds universitet (LU), 2012.

 

Fotot

Några av deltagarna på tredje workshopen om syntolkning:

Övre raden, från vänster: Jan Pedersen, lektor, TÖI; Cecilia Wadensjö, professor, TÖI, (organisatör); Alexander Strukelj, doktorand, LU; Nils Holmberg, doktorand, LU; Björn Westling, Punktskriftsnämnden.

Mittenraden: Jana Holsanova, forskare, kognitionsvetenskap, LU (organisatör); Fredrik Larsson, Punktskriftsnämnden; Maria Salmson, syntolk; Amica Sundström, syntolk; Niklas Karlsson, Unga synskadade.

Nedre raden: Rakel Eriksson, Unga synskadade; Angela Sandberg, studerande; Viviann Emanuelsson, SRF; Lotta Lagerman, syntolkutbildare; Mats  Andrén, forskare, LU.