Projektet initierades och drivs av professorerna Gunilla Jansson och Cecilia Wadensjö. Inom projektet arbetar idag även universitetslektorn Charlotta Plejert och doktoranden Maziar Yazdanpanah.

Workshopens fokus

Workshopens fokus var tolkningspraktiker av ett specifikt slag, nämligen ad hoc tolkning, ibland också kallat language brokering, alltså språklig förmedling och samordning mellan talare av olika språk, ett uppdrag som flerspråkiga individer ibland tar på sig spontant. Detta vanliga fenomen på flerspråkiga arbetsplatser har på senare år dragit till sig stort intresse från forskare inom språk, kommunikation och översättningsvetenskap. 

Huvudtalare Laura Gavioli och Valeria Muni Toki

Huvudtalare dag ett var professor Laura Gavioli, som studerat tolkning inom Italiensk sjukvård. Gavioli belyste med hjälp av samtalsdata att läkarnas möjlighet att komma till tals med sina patienter beror inte bara på kvalitén på tolkningen, utan i hög grad också på deras egen orientering i samtalet, i relation till patienten respektive tolken. 

Huvudtalare dag två var Valeria Muni Toki, forskningsledare på Institut de recherche pour le développement (IRD), som ligger utanför Paris. Muni Toki utgick i sin presentation från situationen inom hälsovården i Wallis, ett utomeuropeiskt territorium där innevånarna är franska medborgare och där sjukvården rekryterar läkare från europeiska Frankrike. De stannar under korta perioder och lär sig inte territoriets språk. Långt ifrån alla patienter talar franska. Ändå organiseras ingen tolktjänst, utan tolkning sker helt ad hoc, vilket, visar Muni Toki, bidrar till att de koloniala strukturerna upprätthålls.

Finanisering

Workshopen kunde arrangeras tack vare finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond.

 

Programmet

Torsdag 14 april

Opening and introduction

Professor Cecilia Wadensjö, Stockholm
Rethinking participation and involvement: The multilingual workplace
Hemsida Cecilia Wadensjö

Keynote

Professor Laura Gavioli, UNIMOR, Modena, Italy
Interpreting practices and implications for multilingualism/multiculturalism in a recent immigrant receiving country

Universitetslektorer Charlotta Plejert & Ali Reza Majlesi, Linköping
Interpreter-mediated test of cognitive functioning in dementia evaluations

Ph.D. student Maria Rydell, Stockholm
Monolingual and multilingual orientations to competence in oral proficiency tests for adult migrants
Hemsida Maria Rydell

Ph.D. student Maziar Yazdanpanah, Linköping
Interpreting practices in elderly care

 

Fredag 15 april

Keynote

Ph.D. Valelia Muni Toke, Leading researcher, IRD (Institut de recherche pour le développement), Bondy, France
From interpretation to negotiation. The everyday politics of health care in postcolonial contexts

Universitetslektor Mona Blåsjö, Stockholm
Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace
Hemsida Mona Blåsjö

Ph.D. Demi Krystallidou, Ghent, Belgium
Interpreters’ gaze and body orientation as an inclusion device

Professors Gunilla Jansson and Cecilia Wadensjö, Stockholm
Managing complaints in multilingual care encounters
Hemsida Gunilla Jansson
Hemsida Cecilia Wadensjö

Summing up

Cecilia Wadensjö, Stockholm