Program från dagen med länkar till filmer med de olika talarna.

Inledning
Dekanus Prof. Gunnar Svensson, Stockholms universitet Länk till film.

"Vad är praktisk kunskap?"
Prof. Fredrik Svenaeus, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Länk till film.

"Tolkning och praktisk kunskap"
Fil dr Gun-Viol Vik-Tuovinen, Vasa universitet, Finland. Länk till film.

"Professionalism som bärbar kompetens"
Fil dr, leg psykolog Maria Sandgren, Stockholms universitet. Länk till film.

"När man har andras jobb som arbete"
Fil mag Pirkko Selin-Grönlund, Finlands dövas riksförbund. Länk till film.

"Praktisk kunskap och översättningsvetenskap"
Prof. Birgitta Englund Dimitrova, Stockholms universitet. samt diskussion. Länk till film.

”Tolkens tysta kunskap”

”Jag vet HUR jag gör men kan inte sätta ord på det”

”Självklart är jag neutral – fast jag VET att min mimik och mina rörelser påverkar
kommunikationen”

Känner du igen situationen?
Den yrkesverksamma tolken förfogar ofta över en kunskap som är svår att förmedla.
Kunskapen finns och omsätts i handling i den verkliga situationen, utan att den professionella yrkespersonen reflekterar över den.

Forskning om praktisk kunskap är i hög grad tvärvetenskaplig och orienterar sig mot olika yrkesområden och deras specifika förutsättningar. Temadagen vänder sig till dig som är lärare, forskare, tolk, pedagog, etnolog och alla övriga som är nyfikna på temat praktisk kunskap. Föreläsarna representerar hela bredden inom den forskning om praktisk kunskap som bedrivs inom filosofi, psykologi, pedagogik, etnologi och tolkning/översättningsvetenskap.