Konferenser, symposier, workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier, workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar anordnade vid Tolk- och översättarinstitutet (Institutionen för svenska och flerspråkighet) vid Stockholms universitet samt externa nationella och internationella konferenser inom tolkning, översättning, fackspråk eller terminologi.

Media for All 8

Konferensen Media for All 8 ges i juni 2019 vid Stockholms universitet. Se vår engelska sajt.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyllde 30 år 2016, och vi firade vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyllde 10 år. Vi hade ett program under tre dagar i november (24–26).

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

facebook