Tolkstudion TÖI Stockholms universitet. Foto: Pia Nordin
Tolkstudion TÖI Stockholms universitet. Foto: Pia Nordin

Tolkstudion har sex ljudisolerade tolkbås, ett gemensamt rum samt all nödvändig teknik som behövs för en professionell tolkutbildning. Tolkstudion är byggd enligt internationell standard och är dessutom tillgänglighetsanpassad.

Tolk- och översättarinstitutet är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

 

Tolkutrustning Tolkstudion TÖI Stockholms universitet. Foto: Pia Nordin
Tolkutrustning Tolkstudion TÖI Stockholms universitet. Foto: Pia Nordin

Kontaktpersoner

Elisabet Tiselius
Studierektor för Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning

Jan Pedersen
Föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet