Raphael Sannholm. Foto: privat
Raphael Sannholm. Foto: privat

Följ disputationen online, se längst ned på sidan.

Respondent

Raphael Sannholm

Opponent

Professor Maureen Ehrensberger-Dow, Zurich University of Applied Sciences.

Språk

Disputationen hålls på engelska.

Om disputationen på engelska:
Defence of Doctoral Thesis on 3 Dec. Raphael Sannholm: Translation, Teamwork, and Technology

Sammanfattning/abstract och pdf

Den här avhandlingen handlar om hur översättare på ett språkföretag använder sociala och materiella resurser i sitt dagliga arbete. Det övergripande syftet med den studie som presenteras i avhandlingen är att bidra till kunskapen om kognitiva aspekter av översättningsprocessen i naturalistiska sammanhang som arbetsplatser.

Omslag avhandling

Studien bidrar till den gren av översättningsvetenskapen som allt oftare benämns Cognitive Translation Studies på engelska. En stor del av den forskning som hittills utförts om kognitiva aspekter av översättningsprocessen har mer eller mindre uttryckligen utgått från det grundläggande antagandet att kognitiva processer som problemlösning, minnesprocesser och beslutsfattande sker uteslutande i översättarens huvud. Detta synsätt kallar kognitionsvetarna Lindblom och Susi (2012:477) för ”tänkande som beräkning” (kursiv borttaget). Sedan ett par decennier har dock en parallell gren av processforskningen vuxit fram som hämtar inspiration från så kallade situerade ansatser inom kognitionsvetenskapen. Dessa ansatser betonar samspelet mellan mänsklig kognition och det sammanhang eller den miljö där människor verkar.

Läs mer i den nedladdningsbara avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA (boksida 163, pdf-sida 181):

Translation, Teamwork, and Technology. The Use of Social and Material Scaffolds in the Translation Process

Geovetenskapens hus. Foto: Jan Löf

Hitta till disputationen

Nordenskiöldsalen, plan 3 (hus U) i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet i Frescati. Adress: Svante Arrhenius väg 12. Huvudentréerna finns på byggnadens södra sida.

Google maps pin

Tunnelbana

Tunnelbanans röda linje till station Universitet. Resan tar 8 minuter från T-Centralen. Geovetenskapens hus (grön byggnad) ligger snett framåt vänster från tunnelbanestationen.

Roslagsbanan

Roslagsbanan till station Universitetet, ca 5–10 min. promenad.

Buss

Buss 50 eller 540 till hållplats Universitet norra (vid tunnelbanan). Även vissa av 600-bussarna (mellan Östra station och Roslagen) stannar vid tunnelbanestationen.

Bil

Bil via E4/Roslagsvägen. Parkeringsplatser finns vid Svante Arrhenius väg, strax norr om huset samt söder om Södra huset (på andra sidan campus). Det är parkeringsavgift.

Cykla eller promenera

Cykla eller promenera, exempelvis längs Brunnsviken, Roslagsvägen eller genom Lill-Jansskogen.

Följ disputationen online

Disputationen kommer att kunna följas online genom ett webbinarium med hjälp av e-mötesverktyget Zoom.

Gör så här

  1. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: Zoom download
    SU-medarbetare, se Serviceportalen: Kom igång med Zoom
  2. Du registrerar dig för webbinariet via denna länk:
    stockholmuniversity.zoom.us/j/67401329336
  3. Efter att du har registrerat dig får du ett bekräftelsemejl med länk till webbinariet.
  4. Disputationen öppnar för publik senast kl. 12:45.

Som åhörare ser och hör du ordförande, respondent, opponent och betygsnämnd när de talar, men du syns och hörs inte själv.

Frågor under disputationen

  • Frågor om Zoom kan mejlas till Anna-Malin Karlsson: anna-malin.karlsson@su.se
  • För tekniska frågor, ring Johan Asplund på nummer 08-16 43 27. Om du inte har möjlighet att ringa, går det bra att mejla: johan.asplund@su.se

Aktuell information om webbinariet publiceras på denna sida.