Forskning

    Våra forskningsområden

    Vi forskar främst inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning resp. översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

    Forskningsprojekt

    Seminarier

    Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.
    Högre seminarier

    Interaktionsseminariet är ett ämnesöverskridande seminarium som vi ordnar tillsammans med Nordiska språk inom vår huvudinstitution Svenska och flerspråkighet (Svefler). Det är till för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.
    Interaktionsseminariet (Sveflers webb)

    Media for All 8

    Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

    Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

    Högre seminarier och kollokvier
    Humanvetenskapliga området
    SU Play
    Vems sanning?
    Crosstalks
    The Conversation
    Anekdot
    Bakom bokhyllan
    Biblioteket
    Svensk mediedatabas
    SU-bloggar/poddar
    Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

    Föreståndare Jan Pedersen

    Kontakt forskning

    E-post: jan.pedersen@su.se
    Rum: D509 | Tfn: 08-16 29 27

    Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

    Professor Cecilia Wadensjö

    Kontakt forskning. Forskningsledare

    E-post: cecilia.wadensjo@su.se
    Rum: D548 | Tfn: 08-16 14 83

    Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

    Professor Cecilia Alvstad

    Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

    Medarbetare personal
    Svenskt översättarlexikon

    FB TÖI

    facebook