Forskning

  Våra forskningsområden

  Vi forskar främst inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning resp. översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

  Forskningsprojekt

  Seminarier

  Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.
  Högre seminarier

  Interaktionsseminariet är ett ämnesöverskridande seminarium som vi ordnar tillsammans med Nordiska språk inom vår huvudinstitution Svenska och flerspråkighet (Svefler). Det är till för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.
  Interaktionsseminariet (Sveflers webb)

  Media for All 8

  Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

  Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Högre seminarier och kollokvier
  Humanvetenskapliga området
  SU Play
  Vems sanning?
  Crosstalks
  The Conversation
  Anekdot
  Bakom bokhyllan
  Biblioteket
  Svensk mediedatabas
  SU-bloggar/poddar
  Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

  Föreståndare Jan Pedersen

  Kontakt forskning

  E-post: jan.pedersen@su.se
  Rum: D509 | Tfn: 08-16 29 27

  Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

  Professor Cecilia Wadensjö

  Kontakt forskning. Forskningsledare

  E-post: cecilia.wadensjo@su.se
  Rum: D548 | Tfn: 08-16 14 83

  Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

  Professor Cecilia Alvstad

  Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

  Medarbetare personal
  Svenskt översättarlexikon

  FB TÖI

  facebook