Utbildning på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Forskning
 5. Utbildning på forskarnivå
Nybliven doktor i med lagerkrans i håret, sedd bakifrån. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson

  Utbildning på forskarnivå

  Forskarutbildning i översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. I Sverige, där detta är en relativt ny disciplin, ges utbildning på forskarnivå endast vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Översättningsvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne 2011.

  I mån av resurser utlyser Tolk- och översättarinstitutet doktorandanställningar vid den sammanhållna utlysningen som Stockholms universitet gör två gånger om året: 15 mars–15 april respektive 15 september–15 oktober. Eventuella utlysningar av doktorandtjänster i översättningsvetenskap meddelas på denna webbsida.

  Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin

  Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal

  Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.

  Elin Svahn. Foto: privat

  Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige

  Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

  Våra doktorander

  Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) har sammanlagt ett trettiotal doktorander inom forskarutbildningsämnena nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Sveflers doktorander

  Inom översättningsvetenskap har vi för närvarande fem doktorander.

  Utbildningsinformation

  I Allmän studieplan för forskarutbildning i översättningsvetenskap finns mer information om:

  • Ansökan och antagning
  • Behörigheter med förskunskapskrav
  • Handledning
  • Mål för utbildningen
  • Avhandlingen
  • Disputation
  • Seminarier, kurser och litteratur
  • Individuella studieplaner
  • Institutionstjänstgöring

  Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap 2018 (411 Kb)

  Allmän information om forskarutbildning

  Kurser för doktorander

  Här lägger vi information om kurser, sommarskolor och doktorandkonferenser, i Sverige och utomlands, som är av intresse för doktorander inom det översättningsvetenskapliga området.

  Nyttiga länkar inom översättningsvetenskap

  På den här sidan finner du länkar som är av intresse för dig som studerar översättningsvetenskap.

  Yvonne Carlsson, Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

  Yvonne Carlsson & Gunilla Westin

  Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

  E-post: yvonne.carlsson@su.se
  Tfn: 08-16 37 48

  E-post: gunilla.westin@su.se
  Tfn: 08-16 17 17

  Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

  Professor Cecilia Alvstad

  Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

  Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

  Föreståndare Jan Pedersen

  Kontakt forskning

  E-post: jan.pedersen@su.se
  Rum: D509 | Tfn: 08-16 29 27

  En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

  Universitetsbiblioteket

  Avhandling: Wordmall och att publicera

  Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
  Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
  Biblioteket
  Svenskt översättarlexikon
  Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

  Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

  Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.