Doktorander

Yvonne Carlsson, Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Yvonne Carlsson & Gunilla Westin

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

E-post: yvonne.carlsson@su.se
Tfn: 08-16 37 48

E-post: gunilla.westin@su.se
Tfn: 08-16 17 17

Yvonne Lindqvist

Professor Yvonne Lindqvist

Studierektor utbildning på forskarnivå

Cecilia Wadensjö. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Wadensjö

Redaktör skriftserier och avhandlingar

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Föreståndare Jan Pedersen

Kontakt forskning

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandlingsstöd

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.