Utbildning på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Forskning
 5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar högtider. Foto: Eva Dalin

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning i översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. I Sverige, där detta är en relativt ny disciplin, ges utbildning på forskarnivå endast vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Översättningsvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne 2011.

I mån av resurser utlyser Tolk- och översättarinstitutet doktorandanställningar vid den sammanhållna utlysningen som Stockholms universitet gör två gånger om året: 15 mars–15 april respektive 15 september–15 oktober. Eventuella utlysningar av doktorandtjänster i översättningsvetenskap meddelas på denna webbsida.

Våra doktorander

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) har sammanlagt ett trettiotal doktorander inom forskarutbildningsämnena nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Sveflers doktorander

Inom översättningsvetenskap har vi för närvarande fem doktorander.

Utbildningsinformation

I Antagningsordningen och Allmän studieplan för forskarutbildning i översättningsvetenskap finns mer information om:

 • Ansökan och antagning
 • Behörigheter med förskunskapskrav
 • Handledning
 • Mål för utbildningen
 • Avhandlingen
 • Disputation
 • Seminarier, kurser och litteratur
 • Individuella studieplaner
 • Institutionstjänstgöring

Antagningsordning utbildning på forskarnivå: Nordiska språk, Tvåspråkighet, Översättningsvetenskap (252 Kb)

Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap (212 Kb)

Allmän information om forskarutbildning

Kurser för doktorander

Här lägger vi information om kurser, sommarskolor och doktorandkonferenser, i Sverige och utomlands, som är av intresse för doktorander inom det översättningsvetenskapliga området.

Vårterminen 2018 ger vi:

 • Tolkning: teori och paradigm, 7,5 hp

Nyttiga länkar inom översättningsvetenskap

På den här sidan finner du länkar som är av intresse för dig som studerar översättningsvetenskap.

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Gunilla Westin


E-post: gunilla.westin@su.se
Rum: D 630 | Tfn: 08-16 17 17

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Rum: D 548 | Tfn: 08-16 14 83

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

E-post: jan.pedersen@su.se
Rum: D 509 | Tfn: 08-16 29 27

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Svenskt översättarlexikon
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.