Utbildning på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Forskning
 5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning i översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. I Sverige, där detta är en relativt ny disciplin, ges utbildning på forskarnivå endast vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Översättningsvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne 2011.

I mån av resurser utlyser Tolk- och översättarinstitutet doktorandanställningar vid den sammanhållna utlysningen som Stockholms universitet gör två gånger om året: 15 mars–15 april respektive 15 september–15 oktober. Eventuella utlysningar av doktorandtjänster i översättningsvetenskap meddelas på denna webbsida.

For PhD students: Bilingualism from an educational perspective, 7.5 credits

The course Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv/Bilingualism from an educational perspective will be taught in term C–D for PhD students along with the Master course (CT8040), starting in November. Lecturer is Professor Christopher Stroud, Centre for Research on Bilingualism.

Våra doktorander

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) har sammanlagt ett trettiotal doktorander inom forskarutbildningsämnena nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Sveflers doktorander

Inom översättningsvetenskap har vi för närvarande fyra doktorander.

Utbildningsinformation

I Antagningsordningen och Allmän studieplan för forskarutbildning i översättningsvetenskap finns mer information om:

 • Ansökan och antagning
 • Behörigheter med förskunskapskrav
 • Handledning
 • Mål för utbildningen
 • Avhandlingen
 • Disputation
 • Seminarier, kurser och litteratur
 • Individuella studieplaner
 • Institutionstjänstgöring

Antagningsordning utbildning på forskarnivå: Nordiska språk, Tvåspråkighet, Översättningsvetenskap (252 Kb)

Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap (212 Kb)

Allmän information om forskarutbildning

Kurser för doktorander

Här lägger vi information om kurser, sommarskolor och doktorandkonferenser, i Sverige och utomlands, som är av intresse för doktorander inom det översättningsvetenskapliga området.

Vårterminen 2018 ger vi:

 • Tolkning: teori och paradigm, 7,5 hp

Nyttiga länkar inom översättningsvetenskap

På den här sidan finner du länkar som är av intresse för dig som studerar översättningsvetenskap.

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon