2018

Helsingfors, 10–11 september.
Interpreter training and testing, Helsingfors 2018 (76 Kb)

2017

Høgskolen i Oslo og Akershus, 11–12 september.
Educating the Interpreter Trainers, Oslo 2017 (328 Kb)

2016

Ilisimatusarfik, Nuuk, 20–21 augusti.
Metoder til kvalitetssikring af tolkeuddannelser, Nuuk 2016 (237 Kb)

2015

Stockholms universitet, 10–11 september.
Teman: Tolkutbildning och digitala plattformar; Tolkutbildning och antagningsprov.
Program Nordiskt tolklärarmöte 2015 (59 Kb)

2014

Tampere Adult Education Centre (TAKK), 5–6 maj.

2013

Aarhus Universitet, 6–7 maj.
Tema: "Koppling mellan teori och praktik – Integrating theory and practice”

2012

Stockholms universitet, 10–11 maj.
Tema: ”Tolklärarutbildning” och som arrangör stod TÖI.
Rapport från mötet (fulltext i DivA): Training the Trainers: Nordic Seminar on Interpreter Education/Utbildning av utbildare: nordiskt möte om tolkutbildning

2011

Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rapport: HiOA Rapport 2012 nr 12, Hanne Skaaden & Tatjana R. Felberg (eds.) Nordic seminar on interpreter training and testing.

Beställ via http://www.hioa.no/Om-HiOA/Nettbokhandel.

 

Kontakt

För mer information, kontakta professor Cecilia Wadensjö.
E-post: cecilia.wadensjo@su.se