2015

Stockholms universitet, 10–11 september.
Teman: Tolkutbildning och digitala plattformar; Tolkutbildning och antagningsprov.
Program Nordiskt tolklärarmöte 2015 (59 Kb)

 

2014

Tampere Adult Education Centre (TAKK) 5–6 maj.

 

2013

Aarhus Universitet 6–7 maj.

Tema: "Koppling mellan teori och praktik – Integrating theory and practice”

 

2012

Stockholms universitet 10–11 maj.

Tema: ”Tolklärarutbildning” och som arrangör stod TÖI.

Rapport från mötet (fulltext i DivA): Training the Trainers: Nordic Seminar on Interpreter Education/Utbildning av utbildare: nordiskt möte om tolkutbildning

 

2011

Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rapport: HiOA Rapport 2012 nr 12, Hanne Skaaden & Tatjana R. Felberg (eds.) Nordic seminar on interpreter training and testing.

Beställ via http://www.hioa.no/Om-HiOA/Nettbokhandel.

 

Kontakt

För mer information, kontakta professor Cecilia Wadensjö.

E-post: cecilia.wadensjo@su.se