Forskning om flerspråkiga möten och tolkning inom vård och omsorg sker på olika universitet och högskolor och kan fokusera på vitt skilda frågor. Forskare verksamma inom olika discipliner känner inte heller alltid till varandras forskning. Inom medicinsk och vårdvetenskaplig forskning är kunskapen om vad som skrivs inom språk- och humanvetenskap begränsad, och vice versa.

Hur kan vi inom universitetsvärlden dra mer nytta av varandras forskningsresultat och samtidigt tillgängliggöra information om forsknings- och utvecklingsprojekt om flerspråkiga möten och tolkning för en bredare krets?

Tolk- och översättarinstitutet vill ta ett helhetsgrepp och erbjuda en överblickbar sammanställning av intressanta forskningsresultat och pågående projekt i och utanför Sverige.