Forskningssamarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Forskning
  5. Forskningssamarbeten

Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap – forskning om översättning och tolkning – är ett växande område vid universitet världen över. Utbildningarna till tolk och översättare ökar också kraftigt. Forskare och lärare inom området har ett stort behov av att utbyta information och att samarbeta.

Nordiskt nätverk för tolkutbildare

TÖI deltar i ett nätverk av tolkutbildare i de nordiska länderna. Med början i maj 2011 har vi genomfört tvådagarsseminarier kring tolkutbildning årligen. Det första ägde rum i Oslo, på temat ”Tolkutbildning och examination”.

Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification (2012–2014)

Projektet Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification syftar till att generera kunskap som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för EU:s medlemsstater att tillhandahålla tillförlitliga tolktjänster inom rättssystemet, främst genom att utveckla kriterier och system för bedömning av erforderlig kunskap och kompetens hos tolkar som arbetar i domstolsförhandlingar och i andra rättsliga sammanhang.

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

Medarbetare personal
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon
facebook