Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020)

Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.

Birgitta Englund Dimitrova, Elisabet Tiselius Foto: Eva Dalin

Den osynliga processen – Kognition och arbetsminne i dialogtolkning. 4 milj. kr (2017–2020)

Tolk- och översättarinstitutet har beviljats 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka kognitiva processer hos dialogtolkar, något som inte gjorts tidigare.

Gunilla Jansson Cecilia Wadensjö

Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. 4,6 mnkr t. projektet (2014–2017)

Vetenskapsrådet har beviljat 4,6 miljoner kronor till projektet Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. Projektledare är professor Gunilla Jansson vid Institutionen för svenska och flerspråkighet; deltagare är bland annat professor Cecilia Wadensjö, också från institutionen/Tolk- och översättarinstitutet.

Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification (2012–2014)

Projektet Qualitas: Assessing Legal Interpreting through Testing and Certification syftar till att generera kunskap som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för EU:s medlemsstater att tillhandahålla tillförlitliga tolktjänster inom rättssystemet, främst genom att utveckla kriterier och system för bedömning av erforderlig kunskap och kompetens hos tolkar som arbetar i domstolsförhandlingar och i andra rättsliga sammanhang.

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

Medarbetare personal
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon
facebook