Masteruppsatser

Masteruppsatser 2013

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Masteruppsatser 2011

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Masteruppsatser 2010

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

-

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen.  Foto: Krzysztof Gurszyński

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

Medarbetare personal
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon

FB TÖI

facebook