Magisteruppsatser

Magisteruppsatser 2011

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2010

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2009

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2008

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2007

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2006

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2005

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2004

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Föreståndare Jan Pedersen

Kontakt forskning

E-post: jan.pedersen@su.se
Rum: D509 | Tfn: 08-16 29 27

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Professor Cecilia Wadensjö

Kontakt forskning. Forskningsledare

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Rum: D548 | Tfn: 08-16 14 83

Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Cecilia Alvstad

Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

Medarbetare personal

FB TÖI

facebook