Magisteruppsatser

Magisteruppsatser 2011

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2010

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2009

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2008

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2007

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2006

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2005

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Magisteruppsatser 2004

Studentuppsatser, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Rum: D 548 | Tfn: 08-16 14 83

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

E-post: jan.pedersen@su.se
Rum: D 509 | Tfn: 08-16 29 27

Medarbetare personal
Svenskt översättarlexikon

FB TÖI

facebook